0

Artikel 1 – Algemeen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen. Dogtivity heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Alle goederen blijven eigendom van Dogtivity tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier.
Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Dogtivity verstrekt geen garantie op de artikelen. Afbeeldingen kunnen afwijken van het door u bestelde product.

Artikel 2 – Bezorging en bezorgkosten van een te verzonden bestelling

Dogtivity besteed al haar te verzenden bestelling uit aan TNT-Post. De verzend en handelingskosten voor een bestelling groot zijn € 7,25 en bestelling klein zijn € 1,25 onder welke categorie u bestelling valt kun u zien in het bestelling formulier.
Belangrijk:
U ontvangt altijd een bericht wanneer uw bestelling verzonden is.
Heeft u binnen 2-3 werkdagen na verzending van onze email nog niets ontvangen , dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Bij bestellingen die niet konden worden afgeleverd worden de verzendkosten aan de klant doorberekend.

Artikel 3 – Levering

Dogtivity verzend alleen binnen Nederland. Voor levering in Belgie en Duitsland kunt u contact opnemen met Dogtivity. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 7 dagen voordat de bestelling wordt verzonden. Het kan echter voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval krijgt u daarvan bericht en wordt u op de hoogte gehouden van de levertijd en houdt Dogtivity uw bestelling aan.

Artikel 4 – Afhalen of bezorging gratis ( postcode 6101 en 6102 ) van een bestelling

Bij Dogtivity heeft u de optie om u bestelling ook op te halen. U dient voor het ophalen van u bestelling bij Dogtivity een afspraak te maken. De bestelling ophalen kan op ons administratie adres:

Rijksweg Zuid 92 in Echt

Bij Dogtivity heeft u de optie om u bestelling gratis te laten bezorgen, dit kan alleen als u in de postcode zone 6101 en 6102 woont. Dogtivity maakt met u een afspraak wanneer dat de bestelling wordt bezorgd.

Artikel 5 – Betaling

Betalingen kunnen op 2 manieren geschieden:
1. U betaald vooraf via Ideal en dus via de website.
2.U betaald vooraf via PayPal en dus via de website.

Wilt u op een andere manier betalen kunt u contact opnemen met Dogtivity over de eventuele mogelijkheden.

Artikel 6 – Niet goed, Geld Terug Garantie

Wanneer de bestelde produkten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd produkt besteld, dan kunt u de produkten binnen 7 dagen in de originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen. Bij gesealde artikelverpakkingen dient de artikelverpakking niet geopend te zijn. Om duidelijkheid te verschaffen voor Dogtivity dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour. Ook kunt u een e-mail sturen aan Dogtivity met deze gegevens.
Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door Dogtivity in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.
Ruilen kan binnen 7 dagen onder dezelfde bovenstaande voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u 1 maal verzendkosten plus de eventuele kosten van meerprijs van een artikel. Uitzondering hierop zijn bederfelijke goederen.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

Dogtivity is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Alle prijsinformatie op papier of elektronisch zijn ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

Artikel 8 – Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dogtivity, dan wel tussen Dogtivity en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dogtivity, is Dogtivity niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dogtivity.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Dogtivity kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij het gebruik van het product dient de handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 10 – Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 – Privacy-verklaring

Dogtivity vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Dogtivity respecteert de privacy van de koper. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het nakomen van haar verbintenis (het leveren van de juiste artikelen op het juiste adres.) Dogtivity neemt de door de koper doorgegeven persoonsgegevens op in een databank en mag ze gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. De koper heeft het recht ze te raadplegen, te wijzigen of te laten schrappen. Dogtivity zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden.