0

Artikel 1 – Workshops

Omdat er regelmatig workshops bij Dogtivity plaatsvinden, is het belangrijk duidelijke bindende afspraken te maken over annulering van deelname aan een workshop. Hieronder verstaan workshops door Dogtivity zelf gegeven maar ook voor workshops door Dogtivity georganiseerd maar door derde gegeven.

Artikel 2 – Betaling Workshop

Uiterste betalingsdatum van de workshops staat altijd vermeld in de aankondiging van de workshop en voor onze Dogtivity Members in onze Supersaas agenda erbij vermeldt. Bij betaling is de inschrijving definitief.

Artikel 3 – Annulering

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden van je inschrijving moet afzien. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden er wel kosten in rekening gebracht.

  • tot 4 weken vóór aanvang van de workshop kun je de workshop kosteloos annuleren.
  • tussen 4 tot 2 weken vóór aanvang van de workshop wordt er 50 % van de kosten in rekening gebracht. Je mag zelf ook naar een vervanging voor deze workshop zoeken. Bij betaling van deze deelnemer 100% restitutie.
  • bij annulering binnen 2 weken vóór aanvang van de workshop is er geen restitutie. Je mag zelf ook naar een vervanging voor deze workshop zoeken. Bij betaling van deze deelnemer 100% restitutie.
  • in geval van annulering door overmacht, zie artikel 4.

Artikel 4 – Overmacht bij deelnemer

In gevallen van overmacht kan je deelname geannuleerd worden. Overmacht is ter beoordeling van Dogtivity en aanvraag daarvoor kan alleen telefonisch.

Artikel 5 – Annulering door Dogtivity en/of derde

Een workshop kan worden geannuleerd als er praktische hindernissen zijn die Dogtivity niet kan voorzien. Bijvoorbeeld ziekte voor workshop gever, annulering door de verhuurder van de ruimte. Of bij te weinig aanmeldingen. Bij annulering wordt er in overleg naar een andere datum gekeken en/of het workshop bedrag wordt terug betaald.